Projectes

La Unió Europea confirma l’objectiu d’esdevenir climàticament neutra d’aquí al 2050. Volem que els PAE de Gavà adoptin un model sostenible on s’impulsi la transició energètica cap a la descarbonització, apostant per l’economia circular, i l’eficiència energètica entre d’altres accions.

Per altre costat volem implementar projectes que condueixin a accions concretes de millora i orientació sostenible de la mobilitat.

OBJECTIUS:

  • Impulsar la transformació dels PAE de Gavà cap a un model més sostenible i descarbonitzat, alineat amb les directives de la UE com a marc general i de molt més a prop, amb els plans estratègics de sostenibilitat i mobilitat de l’Ajuntament.

ACCIONS:

  • Marc general d’eficiència i estalvi d’energia.
  •  Assessorament en matèria d’energia elèctrica fotovoltaica en cobertes i façanes de les naus industrials dels PAE.
  • Eficiència energètica. Realització d’estudis i auditories exprés amb la finalitat d’identificar els potencials de millora
  • Creació de comunitats energètiques, taula de l’energia de Gavà.

A més de les accions anteriorment esmentades, és crucial promoure una cultura de consciència ambiental i sostenibilitat dins dels PAE de Gavà. Això implicaria l’organització de campanyes de sensibilització i educació ambiental adreçades a les empreses i els treballadors dels PAE, amb l’objectiu de fomentar pràctiques més responsables i respectuoses amb el medi ambient.

Aquestes iniciatives podrien incloure la implementació de programes de reciclatge, la reducció del consum de recursos naturals i l‟adopció de pràctiques de producció més netes i eficients. En involucrar activament la comunitat empresarial en la promoció de la sostenibilitat, es pot enfortir el compromís amb la transformació cap a un model econòmic més verd i resilient a Gavà.