Nova junta directiva

L’assemblea general d’associats celebrada el 25 d’octubre de 2023, s’ha aprovat, de conformitat amb els estatuts de l’Associació, el nomenament de les persones titulars dels òrgans de govern i representació de l’entitat. Amb aquesta nova junta es dóna a l’associació un nou impuls, amb l’objectiu de connectar empreses, transformar el nostre entorn productiu i impulsar projectes estratègics, cercant una major sostenibilitat i una economia millor per a les nostres empreses