Nova web

El 23 de febrer s’actualitza la web de l’associació, un aparador dels seus socis i una eina de comunicació entre associats i el nostre ecosistema. S’hi aniran publicant notícies generals i dels socis, actes a celebrar properament, etc.